اختلال های اضطرابی

ژانویه 4, 2020
اختلال موکنی

اختلال موکنی

اختلال موکنی اختلال موکنی : اختلال موکنی زمانی بسیار نادر محسوب می شد و به غیر از علائم آن، اطلاعات زیادی از آن در دسترس نبود […]
ژانویه 4, 2020
خود بیمار پنداری

اختلال خود بیمار پنداری

اختلال خود بیمار پنداری اختلال خود بیمار پنداری : روانشناسی اختلال خود بیمار پنداری، در اصطلاح روان‌شناسی و روان‌پزشکی برای شخصی به کار می‌رود که علی‌رغم […]
ژانویه 4, 2020
وسواس فکری - عملی

وسواس فکری – عملی

وسواس فکری – عملی وسواس فکری – عملی : بسیاری از مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی به علت ترس از انگ اختلال روانی، مشکلاتشان […]
ژانویه 4, 2020
روانشناسی استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه اختلال استرس پس از سانحه : تجربه‌ی حوادث آسیب زننده ای که باعث می‌شوند تا شما احساسات ناراحت کننده عمیقی را […]
ژانویه 4, 2020
حملات پانیک

حملات پانیک

حملات پانیک حملات پانیک : حملات پانیک به صورت حملات اضطرابی بروز می کند که معمولا با نشانه های زیر شناخته می شود: معمولا طول مدت […]
ژانویه 4, 2020
روانشناسی اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی اختلال اضطراب اجتماعی : اختلال اضطراب اجتماعی، نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیت‌های اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل […]
ژانویه 4, 2020
روانشناسی اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی اختلال اضطراب جدایی : اختلال اضطراب جدایی در واقع یک اختلال اضطرابی است که در آن فرد به علت جدایی از خانه یا […]
ژانویه 4, 2020
روانشناسی اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر مشاوره اختلال اضطراب فراگیر : اختلال اضطراب فراگیر، نوعی نگرانی اغراق آمیز، بدون علت آشکار است که می تواند فرد را ضعیف سازد […]
ژانویه 4, 2020
اختلال های اضطرابی

اختلال های اضطرابی

اختلال های اضطرابی اختلال های اضطرابی : اختلال های اضطرابی مجموعه ای از اختلالها هستند که اضطراب و ترس شدید از نشانه های اصلی آنهاست. اختلال […]
مشاوره های روانشناسی