دوره مهارت های زندگی

ژانویه 4, 2020
دوره مشاوره مدیریت استرس و خشم

مدیریت استرس و خشم

مدیریت استرس و خشم مدیریت استرس و خشم : نخستین گام در دوره مشاوره مدیریت استرس و خشم، این است که ببینید خشم شما تا کجا […]
ژانویه 4, 2020
دوره مشاوره ارتباط موثر

ارتباط موثر

ارتباط موثر ارتباط موثر : هفت نکته در دوره مشاوره ارتباط موثر مورد آموزش قرار می گیرد: تاکید به برقراری رابطه رو در رو در دوره […]
ژانویه 4, 2020
دوره مشاوره مهارت خودآگاهی

خود آگاهی

خود آگاهی خودآگاهی : سؤال بزرگ در مشاوره خودآگاهی این است که چگونه انسان می‌تواند از امور مختلف آگاه باشد. خودآگاهی را می توان مبنا و […]
مشاوره های روانشناسی