زهرا ابراهیمی روانشناس عضو سازمان روانشناسی ایران


زهرا ابراهیمی، عضو سازمان روانشناسی ایران و کارشناس ارشد روانشناسی می باشد و در حوزه های مختلف روانشناسی, مشاوره و روان درمانی, خدمات تخصصی از جمله مشاوره قبل از ازدواج, زوج درمانی, مشاوره خانواده, روانشناس, کارشناس ارشد روانشناسی, اختلال های اضطرابی, دوره تحلیل رفتار متقابل TA , دوره مهارت های زندگی, زوج درمانی, مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره تلفنی, مشاوره روانشناسی, قیمت مشاوره های روانشناسی, هزینه دریافت مشاوره تلفنی, اختلال های اضطرابی, روانشناسی اضطراب فراگیر, قیمت روانشناسی اضطراب جدایی, هزینه روانشناسی اضطراب اجتماعی, حملات پانیک, روانشناسی استرس پس از سانحه, وسواس فکری – عملی, روانشناسی خود بیمار پنداری, اختلال موکنی, هزینه مشاوره پیش از ازدواج, روابط زوجین, قیمت مشاوره تلفنی, هزینه مشاوره تلفنی, مشاوره تعارضات بین فردی, مشاوره جنسی زوجین, دوره مشاوره خودآگاهی, دوره مشاوره ارتباط موثر, دوره مشاوره مدیریت استرس و خشم, روانشناسی خودشناسی, مدیریت روابط بین فردی – اجتماعی, 5 نیاز اساسی انسان, قیمت مشاوره درمان دردهای جسمی, مشاوره فردی و .. را ارائه می دهد.

خدمات مشاوره های روانشناسی

زوج درمانی | مشاوره پیش از ازدواج | هزینه دریافت مشاوره | دوره مهارت های زندگی

روانشناس زهرا ابراهیمی کارشناس ارشد روانشناسی ارائه مشاوره های روانشناسی, اختلال های اضطرابی, دوره تحلیل رفتار متقابل TA , دوره مهارت های زندگی, زوج درمانی, مشاوره پیش از ازدواج, مشاوره تلفنی, مشاوره روانشناسی, مشاوره های روانشناسی, دریافت مشاوره تلفنی, اختلال های اضطرابی, روانشناسی اضطراب فراگیر, روانشناسی اضطراب جدایی, هزینه روانشناسی اضطراب اجتماعی, حملات پانیک, روانشناسی استرس پس از سانحه, وسواس فکری – عملی, روانشناسی خود بیمار پنداری, اختلال موکنی, هزینه مشاوره پیش از ازدواج, روابط زوجین, قیمت مشاوره تلفنی, هزینه مشاوره تلفنی, مشاوره تعارضات بین فردی, مشاوره جنسی زوجین, دوره مشاوره خودآگاهی, دوره مشاوره ارتباط موثر, دوره مشاوره مدیریت استرس و خشم, روانشناسی خودشناسی, مدیریت روابط بین فردی – اجتماعی, 5 نیاز اساسی انسان, قیمت مشاوره درمان دردهای جسمی

روابط زوجین | قیمت مشاوره تلفنی | مشاوره جنسی زوجین | مدیریت استرس و خشم

اضطراب جدایی استرس اجتماعی | روانشناسی وسواس فکری عملی | روانشناسی خود بیمار پنداری | اختلال موکنی | درمان درد جسمی | خودآگاهی خودشناسی

مشاوره های روانشناسی